Tupoksi LPM

  • Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di STAI Al-Hidayah.
  • Merencanakan,  melaksanakan  dan  mengembangkan  SPM-STAI Al-Hidayah Bogor.
  • Menyusun  dokumen-dokumen  mutu  dan  perangkat  yang  diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor.
  • Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor.
  • Memantau,  menilai,  mengaudit  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  SPM-STAI Al-Hidayah Bogor.
  • Melakukan  kajian-kajian  terhadap pelaksanaan  penjaminan  mutu  pada  unit kerja dan menyampaikan  hasil kajiannya kepada ketua STAI Al-Hidayah, dengan  tembusan  sebagai masukan untuk Senat STAI Al-Hidayah Bogor.
  • Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun  penilaian  penjaminan  mutu  (auditor  internal)  di STAI Al-Hidayah Bogor.